Faculty of Human and Social Sciences

University Pole Chetma

.

.

.

جديد التوزيع الزمني الأسبوعي

للسداسي الثاني

2020-2019

القائمة النهائية للناجحين في مسابقة الدكتوراه الطور الثالث (دكتوراه ل م د)

علــم النفــس المـرضي للراشــد........................................................

علـــم اجتــماع الإدارة و العمــل.......................................................

 Universty of Biskra. All Rights Reserved. Designed By CHADELI Ikhlas © {2019}