Faculty of Human and Social Sciences

University Pole Chetma

.

.

.

.

.

.

.

مناقشة اطروحات لقسـم العلـوم الاجتماعية

مناقشة التأهيل الجامعي  :

اســم الطــالب

اليــوم

التوقيـــت

التفاصيــــل

 نتيجة جيماوي  2021/06/28 09:00  word

بشقة سميرة

2021/06/30

09:00

word

بقاعــة المناقشــات بكليــــة العلـــوم الإنسانيـــة والاجتماعيـــة 

 Universty of Biskra. All Rights Reserved. Designed By CHADELI Ikhlas © {2019}